Thema’s


Ik probeer de uitzonderlijk mooie of uitzonderlijk lelijke dingen in het leven te kiezen als thema. Dingen die in ieder geval iets bij me losmaken, die me roeren. De mooie dingen hebben vaak betrekking op de natuur en kunst. Een zonsondergang met bergen en zee kan ik met open mond naar kijken en een kunstwerk als de Laocoon in het Vaticaan doen de tranen in me opwellen (wat ik - door valse schaamte - voor anderen probeer te verbergen).
        Mens en maatschappij, in het bijzonder menselijk gedrag en de gevolgen van dat gedrag zorgen meestal voor de keerzijde.
De mens is het meest veelzijdige wezen dat er bestaat en ook de dimensies waarin zich dat uit, levert het breedste spectrum op.
Het scala aan menselijke thema’s loopt van interessant en afwijkend naar gewelddadig of zelfs krankzinnig, naar extremiteiten die ons dwingen een spiegel voor te houden en ons doen reflecteren over onze eigen normen en waarden. (Het is niet mijn bedoeling om als een Christelijke moraalridder (CDA/Christenunie) iedereen de les te lezen. (ik wilde hier eerst ‘dominee’ neerzetten maar niemand neemt een dominee nog serieus, daarentegen liggen de werkelijke machthebbende vingerzwaaiers - de nieuwe dominee’s - bij de genoemde partijen, die ons zo weer naar het Victoriaans tijdperk terug willen schoppen en dan heb ik het niet alleen over de sexuele moraal))
        Ik wil er juist op wijzen dat sommige verbazingwekkende uitwassen dichterbij en overkomelijker zijn dan we willen denken. En simpel genoeg omdat we min of meer gedwongen worden te handelen door onze omgeving, omstandigheden en kansen.
Daardoor hebben we in principe allemaal aanleg om hitler-jugend of kindsoldaat, moordenaar of verkrachter, zwerver of brave burgerlul te worden. En dat zie je terug in mijn schilderijen.