Patriottisme


Is mij vreemd en wordt door de maatschappij opgelegd. Kijk naar onze vredesmissies.
Naar een vreemd land gestuurd worden, om op te bouwen, voor meer vrede? Hahaha, wat een grap, maar een wrange. Geef mij één bewijs waar dat gelukt is. Die is er dus niet.
Gecalculeerde verliezen heeft blijkbaar een andere betekenis dan het voorkomen van doden. Prent die zin maar in je hoofd.
Er worden idiote beslissingen genomen om de zogenaamde veiligheid te vergroten met als doel het aantal verkeersdoden te verlagen maar er wordt aan de andere kant mensen de dood ingejaagd om een stelletje achterlijken in het buitenland (zoals Irak en Afghanistan) te helpen. En waarmee? Met een zogenaamde opbouw? Die hele opbouw is één grote utopie en mislukking. Het enige wat tot ongekende groei is gekomen is de papaverteelt.
Zonder hulp trouwens.
        Op de laatste missie in Afghanistan zijn er vanaf 2006 tot Mei 2010, al 24 Nederlandse militairen gesneuveld. Met dank aan de heren politici die ze die kant opgestuurd hebben. Dat zij ver weg van het front zitten wil niet zeggen dat ze geen bloed aan hun handen kunnen krijgen. De politici die de beslissingen nemen om militairen naar een front te sturen hebben wel degelijk de verantwoordelijkheid en dus bloed aan hun handen.
        Ik zeg: ‘Sterf lekker zelf, mijne heren politici, voor jullie politieke kontlikkerij bij de zogenaamde bondgenoten. En liefst een beetje vlug, zodat jullie niet nog meer stomme dodelijke beslissingen kunnen nemen.’
Overweeg bij elke beslissing eerst even of je zelf zou willen gaan of dat je jouw zoon of dochter die kant op zou willen sturen. Waarschijnlijk beslissen jullie dan anders’.

Saillant detail met betrekking tot de steun van Nederland aan de inval in Irak: De commissie-Davids publiceerde in Januari 2010 een kritisch rapport over de politieke steun die het eerste kabinet-Balkenende in 2003 gaf aan de Amerikaans-Britse aanval op Irak. Volgens de commissie heeft het kabinet destijds de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd en deugde de juridische onderbouwing niet. Met andere woorden er was geen enkele grond tot politieke steun.