Democratie, de dictatuur van de meerderheid

 

Winston Churchill verwoordde het zo in 1947: “Democratie is de slechtste regeringsvorm met uitzondering van alle andere die we hebben geprobeerd.”

Wereldwijd wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar een democratisch systeem. Dit systeem wordt als het meest eerlijk en rechtvaardig gezien. Blijkbaar staat democratie gelijk aan eerlijkheid en rechtvaardigheid. Maar hoezo eerlijk en rechtvaardig? In hoeverre wordt ons binnen de democratie van alles opgelegd en afgedwongen? In hoeverre wordt het individu gevraagd naar zijn mening? En in hoeverre kan je als individu afwijken van de opgelegde regels?
        Daar kunnen we kort over zijn, als individu wordt er nooit gevraagd naar je mening. Als stemgerechtigde kan je hoogstens een stem uitbrengen op een persoon van de verkiezingslijst. Je probeert dan op iemand (en zijn of haar partij) te stemmen waarvan de profilering zoveel mogelijk overeenkomt met jouw ideeën. Helaas of gelukkig maar kan die persoon niet tot dictator gekozen worden (afhankelijk van de persoon, niet iedereen heet Salomon) en dus kunnen zijn of haar ideeën niet één op één uitgevoerd worden.
        Tussen de (verkozen) mening van de meerderheid naar de uiteindelijke politieke vertaling daarvan zitten een aantal stappen en een abnormale afwijking. De praktijk leert dat politici nauwelijks tot nooit hun mooie praatjes en verkiezingspunten uitvoeren. Met het grootste gemak draaien ze 180 graden met die verkiezingspunten (na de verkiezingen uiteraard) (vooral PVDA is daar sterk in, Wouter Bos had een ruggengraat van gummie en Job Cohen zal gezien zijn theekransjes volledig in zijn voetsporen treden). Het is maar al te waar. En je kan ze er niet eens op afrekenen, dat kan pas bij de volgende verkiezingen en tegen die tijd hebben ze hun praatje natuurlijk al weer klaar. En het gepeupel is dan al lang weer hun rare politieke bokkensprongen vergeten.
        Hoe geloofwaardig is het democratische systeem nog verder? Even kijken naar de voorlaatste democratisch gekozen heersende partijen: CDA, PvdA en de Christenunie. Afgezien van de geconditioneerde braakneigingen die ik van ze krijg, zegt de naamgeving van de partijen ook wat. De naam van Partij van de Arbeid staat helemaal nergens meer voor, zij hebben het woord opportunisme een definitie gegeven en daarom laat ik die maar even buiten beschouwing. Maar hoe kan je partijen met namen zoals het Christen Democratisch Appel en de Christenunie, die het geloof hoog in hun vaandel hebben staan, nog serieus nemen. Scheiding van kerk en staat is nog niet helemaal bij hun doorgedrongen. Ze stammen nog uit het predarwinistisch tijdperk; denken nog steeds dat god hemel en aarde geschapen heeft, in zes dagen! en beweren dat de mensheid slechts een maximale leeftijd heeft van 6000 jaar!!!
En uitgerekend zij moeten mij voorschrijven hoe ik moet leven.
Niet als het aan mij ligt.
        Nog een punt. Hoe zit het met de intellectuele vermogens van de meerderheid? In hoeverre kan je waarde hechten aan de verstandelijke vermogens van die meerderheid? De meerderheid met een gemiddeld IQ van 100 bestaat voor het overgrote deel uit randdebielen: twee personen met elk een IQ van 100 wordt niet de som en intelligentie van 200, het blijft een gemiddeld IQ van 100; daar wordt de groep dus niet slimmer van, ergo 16.000.000 keer 100 blijft een gemiddeld IQ van 100! Moeten we daar een mening aan gaan vragen? Even voor alle duidelijkheid: een IQ van 100 is ‘hoogstens’ mbo niveau en dat is niet het niveau waar ik mijn heden en toekomst van af wil laten hangen. Helaas doen we dat wel!
        Democratie houdt geen rekening met individuele- en minderheidsopvattingen, die worden juist, integendeel, gesmoord door de meerderheid. Als persoon en als één stem binnen het democratische systeem heb je meer kans de staatsloterij te winnen dan dat het systeem werkelijk naar jou gaat luisteren. Denk daar maar eens over na.
Democratie kan ook helemaal niet luisteren naar individuele- en minderheidsopvattingen. Dat laat het concept gewoon niet toe. De sterke kant van democratie is juist het luisteren naar de meerderheid en niet naar het individu. Die staan in principe loodrecht tegenover elkaar. Roepen en preken in de woestijn is meer het deel van het individu en daarna vechten tegen de bierkaai als je het als individu niet eens bent met de uitslag en daartegen wilt ageren.
Wat impliceert dit alles? Eigenlijk heel eenvoudig: Dat je met je doorsnee mening (zoals het overgrote deel) al snel tevreden bent met de democratische uitslag en daar dus geen veel verdere aandacht aan zult besteden en dat je met een wat uitgesprokener (en meer afwijkende) mening vette pech hebt omdat jouw mening verder niet meer terzake doet.
        Waarom denken we dan met zijn allen dat we nog een positieve inbreng hebben met onze stem? Hoe kunnen we zo stom zijn? We worden gewoon een worst voorgehouden en niet meer. Positieve veranderingen, meer veiligheid, meer garanties voor ‘what ever’. We geloven het massaal. Wát een stelletje schapen zijn we toch, wát een zooitje lemmingen. We verdienen niet beter dan verneukt te worden.
‘Daarom zitten we nu met een situatie waarin iets meer dan de helft van de partijen mensen regelmatig het leven zuur maakt met overmatige bemoeienis en overbodige regels. Een van de belangrijkste elementen van democratie is het beschermen van individuen tegen de macht van de staat en de dictatuur van de meerderheid. De staat is in het leven geroepen om ons voordeel te bieden, niet om ons in de weg te staan.’ (http://www.jongedemocraten.nl)
De macht van de staat en de dictatuur van de meerderheid is juist het resultaat van de ‘democratie’. De jonge democraten mogen mij duidelijk gaan maken hoe ze een contradictio in terminus, ‘Democratie en bescherming van het individu’ waar willen gaan maken. Ik ben benieuwd.
        Hoe bindend is die democratie, of met andere woorden, kunnen we er ons aan onttrekken?
Nou niet echt. Democratie wordt afgedwongen, wat democratie gemeen heeft met andere systemen is dwang. Er is gewoon geen keuze. Democratie wordt je opgelegd, niet gevraagd.
Denk nou niet dat democratie een soft systeem is, al hebben we met zijn allen wel de indruk met een soft systeem te maken te hebben.
Democratie is integendeel een keihard systeem wat je afrekent op afwijkende meningen, overtuigingen en gedrag. Onzinboetes, kilometerheffing (waar ze mijn mening nog niet om gevraagd hebben en jou trouwens ook niet!), bureaucratische kudtregels (denk maar aan je dakkapelletje of serre die je wilt bouwen of je ‘weet ik veel wat voor bouwvergunning’ in aanvraag), belastingen, heffingen, je kan godverdomme overal voor betalen en oh wee als je dat niet doet. Je kan dan een behandeling als een zeer zware crimineel verwachten en uiteindelijk geconfronteerd worden met onevenredig zware represailles.
        En hoe zit het met de uitzonderingen van de democratie? Als we dan al een kudtsysteem hebben dan moet dat systeem voor iedereen gelden. Helaas valt het koningshuis er niet onder. Ze worden niet democratisch gekozen en betalen geen belasting net zoals elke andere Nederlander, sterker nog, ze krijgen er geld bij en niet zo’n beetje ook. Volgens het Nieuw Republikeins Genootschap is het koningshuis sowieso in strijd met artikel 1 en 3 van de grondwet en daarom niet legitiem. (zie NRG, manifest)
        Het democratisch gekozen systeem kost ons nogal wat geld. In de eerste plaats het enorme leger improductieve ambtenaren (die maken en controleren alleen maar regels). Dan de idiote overbodige geldverslindende projecten: de HSL lijn (HSL-Zuid kost € 7.197 miljard (inclusief BTW en exclusief beschikbaarheidsvergoeding) de Betuwelijn (4.7 Miljard) of de nog te kopen JSF vliegtuigen, raming 5.7 Miljard, sorry 6.2 Miljard, uh .... foutje 7.6 Miljard! (De prijs blijft ondertussen stijgen, al is de eerste nog niet van de band gerold.) Ik snap trouwens niet dat je een prijsafspraak niet bindend kunt maken, bij mij is dat altijd wel het geval, als ik een prijsafspraak voor wat dan ook maak en de producent zegt mij tijdens de productie dat het duurder gaat worden dan kan hij van mij zijn product in zijn reet steken, maar dat geldt blijkbaar weer niet voor Nederland).
Als er een referendum over deze items wordt gehouden met alle voors en tegens, met vooral de veel hoger uit te vallen kosten, zal de overgrote meerderheid van Nederland tegen zijn. Op de één of andere manier denkt Nederland (lees de overheid) mee te moeten spelen met de grote partijen, zoals Amerika, Frankrijk en Engeland om bv oorlogje te spelen in landen waar we geen ene fuck mee te maken hebben (zoals Irak en Afghanistan).
Vanwaar dit ‘Calimero’ compensatiegedrag? Er is werkelijk geen enkele reden toe. Persoonlijk denk ik dat Nederland rotter is (lees corrupter) dan menigeen zal kunnen denken en dat deze extreme uitwassen van geld verspillen enkel en alleen het resultaat is van pure corruptie, want we verdienen of winnen er niets mee en zo altruïstisch zijn de Nederlanders nu ook weer niet (en nooit geweest trouwens vanaf de 17de eeuw).
Het riekt niet een beetje, maar stinkt overduidelijk naar lieden en lobbyisten die ‘zeer wél zullen varen’ bij het verkopen van hun ‘zogenaamde mening’.
Er moeten dus een groot aantal rotte plekken aan de top zitten die deze achterlijke uitgaven erdoorheen kunnen jassen.
        De laatste jaren hoor ik met grote regelmaat Ministers, Staatssecretarissen en Kamerleden, de makers van de wet- en regelgeving en dus diegenen die verondersteld worden hier verandering in te kunnen brengen, roepen om minder en eenvoudiger regelgeving.
Desalniettemin produceert het democratische systeem een steeds groter aantal regelmakers en regelcontroleurs, lees ambtenaren.
Hieruit kan ik de conclusie trekken dat de Ministers, Staatssecretarissen en Kamerleden blijkbaar niet in staat zijn om regelgeving te veranderen. Het clubje lagere ambtenaren is waarschijnlijk mede debet hieraan doordat het koste wat het kost zichzelf in stand probeert te houden.
Maar ja wat wil je, regelgeving verkleinen betekent minder ambtenaren, het lijkt me dan niet slim om deze beslissingen over te laten aan het legioen ambtenaren. Niemand amputeert zijn eigen voet. Al zou hier kop en ledematen meer op zijn plaats zijn.
        Regelgeving is er om excessen te voorkomen, niet om te dicteren hoe te leven. Dicteren is voorbehouden aan een dictatuur. Als binnen een samenleving bijna alles aan regels is gebonden kan je niet meer spreken van een vrije samenleving maar van een dictatuur.
        Om met ‘aangepaste’ woorden van Pamela Hemelrijk af te sluiten: We zijn allemaal democraten, of we willen of niet. Bijna niemand durft op te staan en tegen de staat te zeggen: waar haalt u eigenlijk het recht vandaan om mij dwingend voor te schrijven hoe ik moet leven en sterven? En daar ook nog een honorarium voor opeist in de vorm van belasting? Wie heeft u dat recht gegeven? Ik in ieder geval niet.

Een toegift door Charles Bukowski;

The genius of the crowd

There is enough treachery, hatred, violence.
Absurdity in the average human being
To supply any given army on any given day.
And the best at murder are those
Who preach against it.
And the best at hate are those who preach love
And the best at war
-finally- are those who preach peace.
Beware the average man
The average woman
Beware their love
Their love is average, seeks average
But there is genius in their hatred
Their is enough genius in their hatred
To kill you, to kill anybody.
Not wanting solitude
Not understanding solitude
They will attempt to destroy
Anything that differs
From their own
Not being able to create art
They will not understand art
They will consider their failure as creators
Only as a failure of the world
Not being able to love fully
They will believe your love incomplete
And then they will hate you
And their hatres will be perfect
Like a shining diamond
Like a knife
Like a mountain
Like a tiger
Like hemlock
Their finest art.


(voorgedragen door Bukowski zelf en te beluisteren bij: http://www.youtube.com/watch?v=gifEn61dZBc&feature=related)

Gebruikte bronnen:
Antisocialistisch Manifest, door Pamela Hemelrijk
Nieuw Republikeins Genootschap
http://www.jongedemocraten.nl