Christ or Srebrenica

Oorspronkelijke tekst:

Recept om te doden:
Gooi verschillende etniciteiten, religies en macht bij elkaar.
Gewoon laten sudderen.

Het Engelse gedicht van Dennis Bull beschrijft het allemaal wat mooier en poëtischer maar de strekking blijft hetzelfde. Alleen ben ik wat directer en korter van stof; ik wil het er liever direct inrammen.


One man's death
one woman's eyes
too pained to cry
simply ask, why.
No answering wind
moved the cloak or
disturbed His beard.
No roar of God
one religion feared.
July 18th 1995
on a mountain pass
the bodies were found
in a mass burial ground.
Murdered in the name
of difference.
An indifferent world
turns again.
No answering
wind could make amends
or blow away the stench
from a Srebrenica,
ethnically cleansed.
No innocence here...
no merciful spear.


Dennis Bull. 07/08/05


Ieder weldenkend mens ziet het aanbidden van mythologische goden met betrekking tot de zon, zoals de zonnegod Ra in Egypte rond 3000 voor Christus (waarbij de soevereine heer van de lucht, die elke dag met de boot van het oosten naar het westen voer en wanneer de nacht viel, volgde hij een gevaarlijke route door de onderwereld) of recenter nog bij de Azteken de aanbidding van de zonnegod Tezcatlipoca (1200-1500 na Christus) als klinkklare onzin. Het offeren van mensen daarbij vindt men al helemaal barbaars en achterlijk.
We hebben nu gelukkig het besef dat die godsdiensten ontstaan zijn uit onwetendheid en kunnen ze daarom bestempelen als regelrechte lulkoek. De zon en de maan voor een godsdienst gebruiken is achterhaald. Niemand neemt deze godsdiensten nog serieus.
Je zou toch denken dat we dan wat geleerd hebben. Helaas moet ik de conclusie trekken dat het overgrote deel van de complete wereldbevolking nog even achterlijk is.
Er wordt nog massaal geloofd in een god. Zonder enig, niet één, niet een half, niet een stukje, gewoon he-le-maal niks bewijs.

Definitie godsdienst: Elke godsdienst is voortgekomen uit de één of andere vorm van een geloof. Een geloof is een op intuïtie berustend complex van voorstellingen van de werkelijkheid die niet wetenschappelijk getoetst is op de waarheid. En tot op de huidige dag van vandaag ook niet getoetst kan worden. Je moet het dus maar aannemen. Van welke idioot dan ook. Helaas zijn bijna alle geloven gebaseerd op de ideeën van idioten uit het begin van onze ‘beschaving’.

Even een aantal argumenten tegen een geloof, een godsdienst en zijn profeten:
1. God bestaat niet.
    • Er is geen enkel empirisch of wetenschappelijk bewijs voor zijn bestaan. (het eerste bewijs moet dus nog steeds geleverd worden).
2. Profeten die:
    • Kinderen (vanaf 9 jaar) trouwden en neukten, en volgens de huidige wettelijke normen levenslang vast gezet zouden worden, kun je niet als betrouwbaar kwalificeren met het voorschrijven van waarden en normen.
    • Oorlogvoering als voornaamste tijdverdrijf hadden, kan je kenmerken als dictator en niet als profeet.
    • Honderden jaren geleden onder zeer primitieve omstandigheden leefden; nog met zwaard en speer zwaaiden en daarmee hun waarheid erin ramden; analfabetisch waren; een algemene basale kennis hadden waar een hedendaagse 8-jarige om gaat lachen; de vrouw als neuk- en broedmachine zagen; pisten en scheten waar ze stonden; het verschil tussen goed en kwaad uitlegden als voor en tegen hun denkbeelden; discriminatie tot goddelijke voorschriften verhieven, kunnen we werkelijk niet serieus nemen.
3. Godsdiensten, zijn in de regel dogmatisch. Een dogma is een bepaalde geloofsaanname of doctrine die voor gezaghebbend wordt gehouden door een religie. Met religieuze doctrines wordt een verzameling leerstellingen bedoeld die niet ter discussie staan. Met andere woorden, er mag van deze verzameling leerstellingen niet worden afgeweken, deze te betwisten of te betwijfelen.
Maar het is vooral dwingend. De zogenaamde waarheid geldt voor iedereen en dus zal iedereen zich eraan onderwerpen, zonder er over na te denken en zonder er vragen over te stellen. Deze dwingende en onaantastbare waarheid: ‘het bestaan van god is absoluut (niet tijdelijk en plaatselijk), de kennis omtrent god is absoluut (laat geen twijfel en geen tegenspraak toe) en zijn macht is absoluut (de zogenaamde almacht)’ vormt het materiaal waaruit de godsdiensten zijn opgebouwd.
     Het afwijzen van dogma’s wordt gezien als ketterij. Een ieder die afwijkt van de absolute waarden deugt niet en moet bekeerd worden. Wordt dat niet geaccepteerd, dan verliest zo’n afwijkend iemand zijn of haar bestaansrecht. Vroeger belandde je daarvoor op de brandstapel. De brandstapel wordt hier niet meer gebruikt maar binnen het islamitische geloof is je leven als ex-moslim of als criticus van het islamitisch geloof wel degelijk in gevaar. Vraag maar aan de vroegere leden van het Centraal Comité voor Ex-moslims, die kunnen niet meer buiten lopen zonder bescherming of aan Theo van Gogh. En dan heb ik het hier nog over Europa. In landen als Iran, Somalië en Pakistan waar ze de Sharia ingevoerd hebben is je leven sowieso geen knoop waard. Daar zijn ze nog achterlijker dan wij hier waren ten tijde van de kruistochten in de middeleeuwen.
De Koran laat er geen onduidelijkheid over bestaan, het roept op om ongelovigen te haten en te vernietigen. Het tolereren van andere geloven is niet toegestaan; Allah gelooft niet in een multiculturele samenleving. Vriendschap met joden, christenen en andere ongelovigen is uit den boze. Zij zijn vuil en onaanraakbaar. Verdragen met en beloften aan hen mogen geschonden worden zo gauw de moslims sterk genoeg zijn om tegen hen ten strijde te trekken. Regeringen en andere overheden van ongelovigen is men geen gehoorzaamheid verschuldigd. Ongelovigen mag men handen en voeten afhakken, kruisigen en afslachten, aan de ketting leggen, brandwonden toebrengen en als enige eten of drinken het etter uit hun wonden gunnen. Vrouwen zijn ondergeschikt en inferieur aan mannen en mogen geslagen worden als ze ongehoorzaam zijn – liefst met een nog groene tak, want die zwiept beter en doet dus meer pijn. Het verkrachten van slavinnen en vrouwelijke gevangenen is toegestaan. Homo’s dient men de ogen uit te steken en te stenigen.
Kortom: Een afwijkende mening over een dogmatische godsdienst is gevaarlijk voor de gezondheid.
     Bij massaal verzet en consequenties tegen deze intolerantie zou de wereld er een stuk beter op worden. Maar Nederlanders zijn schijters, ze durven zich publiekelijk niet uit te spreken tegen de islam omdat ze onmiddellijk represailles of een fatwa vrezen. Fatwa is een juridisch advies in de islam die door een godsdienstige wetspecialist wordt uitgevaardigd met betrekking tot een specifieke kwestie. Een fatwa is niet op te vatten als een vonnis en is dan ook niet bindend. Al vinden een hoop islamitische extremisten dat wel en vinden zij sowieso dat ongelovigen en critici van de islam uitgeroeid moeten worden.
Dat ik hier de islam aanhaal als bedreigend wil niet zeggen dat ik andere geloofsovertuigingen minder verwerpelijk vind, maar ik ervaar de islam wel degelijk als meest bedreigend. Islamieten staan nou eenmaal niet bekend om hun tolerantie, laat staan om hun gevoel voor humor. Theo van Gogh zei het al: islamieten hebben nu eenmaal de langste tenen. En je ziet wat er met Theo gebeurd is.

In mijn schilderij heb ik Christus en Maria gebruikt als Moeder en Zoon en de link gelegd met Srebrenica omdat ook daar de moeders hun zonen naar het graf moesten dragen. Bijna altijd zijn de redenen voor moorden en een groot aantal oorlogen terug te voeren op geloofsovertuigingen. De subtitel van het schilderij luidt dan ook ‘Unfinished’ omdat er geen eind aan lijkt te komen. De geschiedenis blijft zich herhalen.

‘Godsdiensten, geloven en profeten’, ik moet er niets van hebben. Ze brengen niets anders dan onenigheid, dood en verderf.